top of page
Scriptietraject

De scriptie en de presentatie vormen een proeve van bekwaamheid om je te kwalificeren voor een mooi diploma! Daarbij is het vertrekpunt van De Scriptiecoach het programma van eisen van het opleidingsinstituut (WO of HBO).

De scriptiebegeleiding van De Scriptiecoach vormt een adequate aanvulling op het instituut met een persoonlijke coaching die gericht is op kennisontwikkeling, het realiseren van concentratie, het hanteren van een logische redenering en verdere ontwikkeling van schrijfvaardigheid. 

 Samen creëren we de ruggengraat voor de Scriptie. Dat betekent dat je met behulp van vooronderzoek (literatuur en raadpleging van experts)  een onderzoeksdoel gaat vaststellen en een goede probleemstelling maakt. Wat ga je precies onderzoeken en wat moet er uit je onderzoek komen?

 

We stellen  altijd een Onderzoeksmodel op dat houvast biedt voor zowel de uitvoering van het onderzoek als voor het hanteren van een logische redenering in de tekst van de scriptie.

Onmiddellijke Feedback van De Scriptiecoach en de verwerking daarvan door de afstudeerder zorgt ervoor dat er telkens vooruitgang is en er zichtbare resultaten worden geboekt! 

 
bottom of page