top of page
Search
  • Writer's pictureDe Scriptiecoach

Kies voor reflectie tijdens het afstuderen en daarna!

Een baan vinden gaat momenteel soepel, maar de overgang van de universiteit of hogeschool naar de eerste baan verloopt soms stroef. Kom je de arbeidsmarkt op dan kan je als afgestudeerde maar beter weten hoe je het beste kan reflecteren en dat dan ook nog autonoom, dus reflecteren op jezelf! Deze wijsheid komt uit het proefschrift van promovendus Niels van der Baan. Hij voerde promotieonderzoek uit naar inzetbaarheid, ofwel de ‘employability’ van studenten en of deze vergroot kan worden door coaching.

Reflectie leidt tot perfectie

Nu blijkt uit zijn onderzoek dat het aanleren van reflectie met behulp van een coach zeker zijn effect heeft. Van der Baan stelt dat overgang van het hoger onderwijs naar een werkplek makkelijker kan gaan als de afgestudeerde die reflective skills al tijdens het afstudeertraject van een coach hebben geleerd. Dan zijn deze jonge mensen beter in staat om tijdens hun eerste baan, toch al niet eenvoudig, te reflecteren en zodoende te leren. Op deze manier ontwikkelen ze zich sneller en wordt de kans op een ‘levenlang’ leren vergroot.


Hieruit volgt dan dat áls de eerste baan verlaten wordt voor een nieuwe uitdaging, dit uit vrije keuze is om bijvoorbeeld verder te groeien, in plaats van uit frustratie!

Tijdens het afstudeertraject met De Scriptiecoach maken reflectieve vragen een vast onderdeel uit, zoals uit bovenstaande blijkt is dit niet alleen nuttig voor het afstuderen maar ook in het slagen in een eerste baan. Tijdens de coaching in het afstudeerproces wordt telkens gereflecteerd op de onderdelen in het afstudeerproces, waar leuke verrassingen uit voortkomen. Bijvoorbeeld een moment waarbij de afstudeerder inziet dat hij:  ‘creatiever is dan hij dacht’ of zij zich realiseerde dat:’ toen ik het zo ging doen werkte het wel’. Uit deze momenten komen onder andere het besef van de eigen competenties voort, een verhoogde motivatie en voortgang. En vergeet niet een gezond zelfvertrouwen, wat de afstudeerders steevast ‘empowerment’ noemen!

Afsluitend is het goede nieuws dus dat uit dit onderzoek blijkt dat afgestudeerden die eenmaal werken, beter autonoom de reflectie aan kunnen gaan omdat zij zichzelf telkens de reflectieve vragen stellen zoals zij dat hebben gedaan met een coach.  Dat help hen om te aarden op hun nieuwe werkplek. Immers, door regelmatig te reflecteren kan je leren.

 

 

Geraadpleegde Literatuur;

Van der Baan, N. A. (2024). Facilitating the education-to-work transition: coaching for employability unravelled. [Doctoral Thesis, Maastricht University]. Maastricht University. https://doi.org/10.26481/dis.20240129nb

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page